^Back To Top
 • 1 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 2 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 3 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 4 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 5 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
baner

Články

tesár
Dĺžka prípravy: 3 roky
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť
uchádzača
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Učebný odbor je určený pre chlapcov a pre dievčatá
Poskytnuté vzdelanie: stredné vzdelanie a odborná príprava na
vykonávanie vybraného povolania
Charakteristika odboru: žiak sa pripravuje pre ručné opracovanie
dreva a iných materiálov nahradzujúcich drevo, zhotovovanie,
zostavovanie a osadzovanie tesárskych výrobkov a konštrukcií,
stavbu drevených lešení, kovových lešení, plošín a výťahových
šácht.

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Čierna skrinka

Meno 
Predmet* 
Vaše otázky, návrhy a pripomienky* 
Váš e-mail 
    

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube