.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poradíme.

Adresa

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica

Telefón

+421 45/681 2371, +421 45/681 2372

Email Adress

sekretariat@soszc.eu

VEDENIE ŠKOLY

Ing. Marek RYBÁR

Ing. Marek RYBÁR

riaditeľ

e-mail: riaditel@soszc.eu

mobil: 0911 948 713

Ing. Zuzana VOLFOVÁ

Ing. Zuzana VOLFOVÁ

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

triedny učiteľ IV.B

e-mail: ztv@soszc.eu

mobil: 0911 948 711

Ing. Gabriela ZELEŇÁKOVÁ

Ing. Gabriela ZELEŇÁKOVÁ

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, koordinátor rodičovskej rady

 triedny učiteľ III.B

e-mail: gabrielazelenakova2705@gmail.com

mobil: 0948 110 772

Ing. Alžbeta ŠVECOVÁ

Ing. Alžbeta ŠVECOVÁ

Zástupca pre technicko-ekonomickú činnosť , vedúca predmetovej komisie pre oblasť ekonomika

učiteľka odborných predmetov

e-mail: uctaren@soszc.eu

mobil: 0911 948 712

UČITEĽSKÝ ZBOR

Mgr. Ratibor KOPČÁK

Mgr. Ratibor KOPČÁK

koordinátor enviromentálnej výchovy

 triedny učiteľ I.A

 

Mgr. Pavel ANDOK

Mgr. Pavel ANDOK

 triedny učiteľ IV.A

 

 
Mgr. Juraj SKLADANÝ

Mgr. Juraj SKLADANÝ

koordinátor prevencie šikanovania , koordinátor školského parlamentu

triedny učiteľ: III.A

 

Mgr. Eva ŠTEFANKOVÁ

Mgr. Eva ŠTEFANKOVÁ

koordinátor čitatelskej gramotnosti, výchovná poradkyňa, vedúci predmetovej komisie pre oblasť: Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty , Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb, Človek a príroda

triedny učiteľ: II.B

 

Ing. arch Slavomíra ŠMONDRKOVÁ

Ing. arch Slavomíra ŠMONDRKOVÁ

koordinátor ľudských práv

triedny učiteľ: I.B

Ing. Jaroslav PLACHÝ

Ing. Jaroslav PLACHÝ

vedúci predmetovej komisie pre odbor strojárstvo a polygrafia

triedny učiteľ II.A

Ing. Lukáš MAGULA

Ing. Lukáš MAGULA

učiteľ odborných predmetov

Ing. Peter RYBÁR

Ing. Peter RYBÁR

majster odbornej výchovy, učiteľ odborných predmetov

Ing. Peter ZALAI

Ing. Peter ZALAI

majster odbornej výchovy, učiteľ odborných predmetov

Marek DUDA

Marek DUDA

Majster odbornej výchovy

Peter ČÁKOVSKÝ

Peter ČÁKOVSKÝ

majster odbornej výchovy

Mgr. Tatiana ŠUŠOVICOVÁ

Mgr. Tatiana ŠUŠOVICOVÁ

majster odbornej výchovy, koordinátor drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Mário SIVOK

Mário SIVOK

majster odbornej výchovy

Mgr. Ľubica HALABRÍNOVÁ

Mgr. Ľubica HALABRÍNOVÁ

pedagogický asistent

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Mária TOMOVÁ

Mgr. Mária TOMOVÁ

personalista, sekretariát, predseda rady školy

e-mail: sekretariat@soszc.eu

mobil: 0910 324 350

Katarína REPISKÁ

Katarína REPISKÁ

mzdová učtovníčka

e-mail: mzdy@soszc.eu

Ing. Eva KUBOVÁ

Ing. Eva KUBOVÁ

samostatný referent

e-mail: vo@soszc.eu

 
Ing. Stanislav HLAVNA

Ing. Stanislav HLAVNA

vedúci podnikateľskej činnosti

e-mail: zov@soszc.eu

mobil: 0911 948 710

Mgr. Pavol MAJSNIAR

Mgr. Pavol MAJSNIAR

stolárska výroba

Pavol BUDINSKÝ

Pavol BUDINSKÝ

stolárska výroba

Ján BETÁK

Ján BETÁK

stolárska výroba

Anna BANDZIOVÁ

Anna BANDZIOVÁ

upratovačka

Alena RISOVÁ

Alena RISOVÁ

upratovačka

Eva ŠESTÁKOVÁ

Eva ŠESTÁKOVÁ

upratovačka

Ján ZREBENÝ

Ján ZREBENÝ

údržba

Ladislav HAMAR

Ladislav HAMAR

údržba

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search