.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Predaj prebytočného majetku

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica ponúka na predaj nasledovný majetok:

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku.

 Invent. číslo   Názov Obstarávacia cena   Zostatoková cena   Rok nadobudnutia    Stav majetku
 750/1392 Formátovacia píla FPn1000   1 220,00€  0€  2016 poškodený, chýbajúce diely  
 750/1393 Pásová brúska PB optimum  900,00€ 0€ 2016 poškodený, chýbajúce diely
 750/1397 Pásová píla SV3 500,00€ 0€ 2016 poškodený, chýbajúce diely

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search