.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Vyradenie majetku HIM

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica vyraďuje nasledovný majetok:

Invent. číslo  

Názov

Obstarávacia cena  

511/022/044

Šiaci stroj  - ALTIN TREXIMA 

497,91 €

511/022/045

Šiaci stroj  - ALTIN TREXIMA

497,91 €

511/022/055

Pílka na molitan

519,48 €

511/022/057 Vysávač priemyselný

654,02 €

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search