S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

np pop ii farebne

 

opVzdelavanie agenturaMS logoEU

Toto je názov projektu, do ktorého sa takmer pred rokom zapojila SOŠ vŽarnovici. Celá príprava začala reagovaním na výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy vrámci operačného programu vzdelávanie, opatrenie premena tradičnej školy na modernú. Využili sme túto možnosť avspolupráci sagentúrou sme vypracovali projekt. Podpísaním zmluvy sagentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vseptembri sa reálne začali napĺňať naše predstavy. Čo je cieľom projektu? Inovácia vyučovania, využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese amodernizácia foriem, metód aobsahu výučby.

logoNadaciaOrange

Nakoľko naši žiaci majú veľké množstvo vyučovacích hodín a odborného výcviku v počítačových učebniach, využívajú veľmi často internet a rôzne informačné a komunikačné technológie, sú tu veľké ohrozenia a riziká. Zrealizovali sme preto projekt s názvom Nástrahy virtuálneho sveta, ktorý nám mal pomôcť pri propagovaní informácií ohľadne bezpečnosti internetu a rizík spojených s novými technológiami.

Žiaci mali pochopiť, že internet je nielen zdrojom informácií a kontaktov, ale aj veľkých rizík, zapájali do projektových aktivít v rámci týždňa venovanému nástrahám virtuálneho sveta. Absolvovali prednášku s názvom Internet ako zdroj informácií, kontaktov a rizík v dnešnej spoločnosti u mladých ľudí a workshop s názvom IT kriminalita, kyberšikana, tvorili letáky, postery, urobili výstavu prác a súťažili o najlepší poster, propagovali medzinárodný deň - Deň pre bezpečnejší internet na nástenke v škole, na webovej stránke školy, cez školský rozhlas. Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov, posterov, materiálov na nástenku, na odmeny do súťaže, na zaplatenie lektorov a odmenu pre autora projektu.

 

Ing. Gabriela Zeleňáková

Autor projektu

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search