S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Projekt E – školy pre budúcnosť 2015 cez Nadáciu Orange

logoNadaciaOrange

Nakoľko naši žiaci majú veľké množstvo vyučovacích hodín a odborného výcviku v počítačových učebniach, využívajú veľmi často internet a rôzne informačné a komunikačné technológie, sú tu veľké ohrozenia a riziká. Zrealizovali sme preto projekt s názvom Nástrahy virtuálneho sveta, ktorý nám mal pomôcť pri propagovaní informácií ohľadne bezpečnosti internetu a rizík spojených s novými technológiami.

Žiaci mali pochopiť, že internet je nielen zdrojom informácií a kontaktov, ale aj veľkých rizík, zapájali do projektových aktivít v rámci týždňa venovanému nástrahám virtuálneho sveta. Absolvovali prednášku s názvom Internet ako zdroj informácií, kontaktov a rizík v dnešnej spoločnosti u mladých ľudí a workshop s názvom IT kriminalita, kyberšikana, tvorili letáky, postery, urobili výstavu prác a súťažili o najlepší poster, propagovali medzinárodný deň - Deň pre bezpečnejší internet na nástenke v škole, na webovej stránke školy, cez školský rozhlas. Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov, posterov, materiálov na nástenku, na odmeny do súťaže, na zaplatenie lektorov a odmenu pre autora projektu.

 

Ing. Gabriela Zeleňáková

Autor projektu

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search