Interný profil VO

Verejný obstarávateľ SOŠ Žarnovica

 
Základné údaje

Stredná odborná škola Žarnovica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb vykonáva podľa zákona o VO v súlade s Príkazom č. 013/2018 ODDVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Etickým kódexom verejného obstarávateľa.

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú zodpovedné osoby za verejné obstarávanie v spolupráci so žiadateľom podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Základné dokumenty k VO

 

Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie:

Ing. Alžbeta Švecová               Ing. Eva Kubová

tel.: 0911 948 712                        0911 948 713

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ďalšie linky

    Zverejňovanie zmlúv od 31.3.2022 v >> crz.gov.sk <<
    Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ Žarnovica
    Úrad pre verejné obstarávanie

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search