S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Elektromechanik

Silnoprúdová technika

Odbor vychádza z požiadaviek trhu práce, hlavne z nedostatku odborníkov v danej profesii a je garanciou uplatniteľnosti absolventa .

Elektrotechnika

Základy silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky.

Strojníctvo

Ručné a strojové opracovanie kovových materiálov.

Projektovanie

Počítačové projektovanie pomocou CAD a CAM softvéru.

Programovanie

Programovanie riadiacich systémov pre CNC zariadenia.

PREČO ŠTUDOVAŤ TENTO ODBOR?

 

Učebný odbor elektromechanik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Tieto sú zvolené s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností a potreby zamestnávateľov.

 

Učebný odbor Elektromechanik silnoprúdová technika je určený chlapcom , ktorých zaujíma silnoprúdová elektrotechnika a chcú sa naučiť ako sa vyrába a rozvádza elektrická energia a ako sa robí elektroinštalácia v budovách. Základ programu tvorí kabeláž, základné silnoprúdové elektrotechnické súčiastky a elektroinštalácia v budovách. Absolvent sa uplatní ako odborník na silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti elektroinštalácie a opráv silnoprúdových zariadení.

Absolvent sa po skončení štúdia môže uplatniť ako  :

  • odborný technický pracovník, schopný pracovať s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku

  • vo výrobných i nevýrobných podnikoch ale i v ďalších

  • Po splnení podmienok živnostenského zákona môže byť súkromným podnikateľom v oblasti elektrotechniky

Po ukončení štúdia   absolvent získava vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Počas štúdia je možné získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike .

Istota uplatnenia

Vzhľadom na nedostatok odborníkov v danej oblasti 100% možnosť zamestnania

Moderné spôsoby štúdia

Práca s najmodernejšími technológiami vdanom odbore.

Prepojenie s praxou

Možnosť odborného výcviku u zamestnávateľov.

Súkromné podnikanie

Možnosť stat sa  súkromným podnikaťeľom v oblasti elektrotechniky

SOS Zarnovica SolidWorks

Dokumenty na stiahnutie.

Pre bližšie informácie o odbore využite nasledovné dokumenty na stiahnutie.

Galéria

Niekoľko záberov zo štúdia v tomto odbore.

Partneri vo vzdelávaní.

Neuman Fliesspresswerk
Neuman Services
Neuman PWG
KnaufInsulation
tubex
tomac
cortizo

KONTAKTUJTE NÁS

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Môžete využiť aj nasledovný kontaktný rofmulár.

Adresa

Bystrická 4 , 966 81 Žarnovica

Telefonický kontakt

045 681 2371

045 681 2372

Emailová adresa

sekretariát@soszc.eu

Kontaktný formulár
Text

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search