.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Mechanik číslicovo riadených strojov

Programovanie a obsluha CNC strojov

Odbor vychádza z požiadaviek trhu práce a je garanciou uplatniteľnosti absolventa. Jedná sa o kombináciu zručností a vedomostí z oblastí elektrotechniky a strojárenstva.

Elektrotechnika

Základy silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky.

Strojníctvo

Ručné a strojové opracovanie kovových materiálov.

Projektovanie

Počítačové projektovanie pomocou CAD a CAM softvéru.

Programovanie

Programovanie riadiacich systémov pre CNC zariadenia.

PREČO ŠTUDOVAŤ TENTO ODBOR?.

 

Výučba tohoto študijného  odboru bola zahájená v školskom roku 2016/ 2017 na základe úzkej spolupráce zamestnávateľov v našom regióne a našej školy pri špecifikovaní požiadaviek na moderného absolventa uplatnitelného na trhu práce. Odbor predstavuje ideálnu kombináciu vedomostí a zručností absolventa. 

Jedná sa o moderný odbor, ktorý kombinuje vedomosti z oblasti elektrotechniky, strojníctva a výpočtovej techniky. Je zameraný na CNC obrábanie rôznych druhov materiálov. Práve v tejto oblasti pociťujú  zamestnávatelia na Slovensku a v západnej Európe akútny nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Príchodom nových spoločností najmä z oblasti automobilového priemyslu sa tento deficit stáva ešte výraznejším. Absolvent odboru Mechanik číslicovo riadených strojov má preto istotu uplatnenia na trhu práce.

Študenti majú možnosť študovať v duálnom spôsobe vzdelávania a tak už počas štúdia získavať štipendium od svojich potenciálnych zamestnávateľov.

Po ukončení štúdia absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a zároveň aj výučný list. To mu umožní pôsobiť v tejto oblasti aj ako fyzická osoba prevádzkujúca živnosť.

Ak navštevuješ 9. ročník základnej školy a uvažuješ nad svojou budúcnosťou, duálne vzdelávanie je pre Teba správnou voľbou.

Študuj v systéme duálneho vzdelávania s podporou medzinárodných hráčov. Vyber si strednú odbornú školu, ktorá ponúka duálne vzdelávanie a má dohodu o spolupráci s najväčšími podnikmi v regióne. Už pri prijímačkách na strednú školu budeš vedieť, kde počas školy absolvuješ odbornú prax, aké benefity ti prinesie a u koho budeš mať príležitosť hneď po skončení školy začať svoju kariéru!

Viac o DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA

Partneri v DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA.

Neuman Fliesspresswerk
Neuman Services
tubex
cortizo
cortizo
cortizo

Istota uplatnenia

Výučba odboru bola zaradená na základe požiadaviek zamestnávateľov.

Moderné štúdium

Štúdium pomocou najmodernejších technológií z oblasti CNC a výpočtovej techniky.

Prepojenie s praxou

Odborný výcvik u zamestnávateľov už počas štúdia a možnosť získania štipendia do výšky až 200€ mesačne.

Medzinárodné projekty

Úspešné účasti v medzinárodných výmenných projektoch a súťažiach v rámci celého Slovenska.

SOS Zarnovica SolidWorks

Dokumenty na stiahnutie.

Pre bližšie informácie o odbore využite nasledovné dokumenty na stiahnutie.

3-osá počítačom riadená fréza OPTImill F105 s riadiacim systémom SINUMERIK 810D.

Partneri vo vzdelávaní.

Neuman Fliesspresswerk
Neuman Services
Neuman PWG
KnaufInsulation
tubex
tomac
cortizo

KONTAKTUJTE NÁS

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Môžete využiť aj nasledovný kontaktný rofmulár.

Adresa

Bystrická 4 , 966 81 Žarnovica

Telefonický kontakt

045 681 2371

045 681 2372

Emailová adresa

sekretariát@soszc.eu

Kontaktný formulár
Text

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search