.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Pracovník marketingu

Blok cestovný ruch

"Keby som mal vo vrecku posledný dolár, investoval by som ho do reklamy."

Henry Ford.

Marketing

Moderné formy komunikácie so zákazníkom.

Cestovný ruch

Rozvoj regionálneho cestovného ruchu.

Počítačová grafika

Profesionálne spracovanie počítačovej grafiky.

Cvičná firma

Organizácia a riadenie firemného prostredia.

PREČO ŠTUDOVAŤ TENTO ODBOR?

 

Dynamicky sa rozvíjajúci odbor, v ktorom je možné uplatniť kreativitu. Marketing je aj u nás rýchlo sa rozvíjajúci odbor, ktorý sa neustále vyvíja a prináša každý deň nové výzvy.

Študent si osvojí nové postupy medzi ktoré patrí:

  • guerillový marketing, v ktorom sa pre oslovenie verejnosti využívajú prekvapivé prostriedky na neobvyklých miestach,
  • virálny marketing sa snaží vytvoriť také originálne oznámenie, ktoré budú medzi sebou ľudia šíriť sami,
  • content marketing vytvára a umiestňuje užitočný obsah ako formu podpory danej veci.

Štúdium marketingu sa líši od iných odborov práve užším spojením s praxou, ktoré sa tu priamo ponúka. Študenti majú možnosť vykonávať odbornú prax priamo u zamestnávateľa a tak prepojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Absolventi s praxou majú oveľa väčšiu hodnotu na trhu práce.

Nadobudnuté vedomosti môžu študenti rozvíjať praimo v školskom prostredí formou cvičnej firmy. 

Marketéri majú oveľa viac šancí - môžu sa podieľať na príprave tlačových materiálov, pomáhať organizovať eventy, uplatnia sa vo funkciách asistentov, spravujú databázy, pomáhajú s administratívou, pracujú v grafických štúdiách, spravujú internetové stránky atď. Pri tom všetkom sa podieľajú na zaujímavých aktivitách a stretávajú sa so zaujímavými ľuďmi.

Keď nemá absolvent praxi, veľmi ťažko svoju prvú prácu získava. Pokiaľ má ale vo svojom životopise niekoľko brigád, stáží, školských praxou, je už dávno za štartom svojej pracovnej kariéry. Budúcemu zamestnávateľovi ukáže, že už má nejaké skúsenosti a pracovné návyky, záujem o prácu. 

Študenti majú možnosť  už počas štúdia získavať štipendium od svojich potenciálnych zamestnávateľov.

Po ukončení štúdia absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a zároveň aj výučný list. To mu umožní pôsobiť v tejto oblasti aj ako fyzická osoba prevádzkujúca živnosť.

Istota uplatnenia

Výučba odboru bola zaradená na základe požiadaviek zamestnávateľov.

Moderné štúdium

Štúdium pomocou najmodernejších technológií, odborných exkurzií a inovatívnych metód vzdelávania.

Prepojenie s praxou

Odborný výcvik u zamestnávateľov už počas štúdia a možnosť získania štipendia.

Medzinárodné projekty

Úspešné účasti v medzinárodných výmenných projektoch a súťažiach v rámci celého Slovenska.

SOS Zarnovica SolidWorks

Dokumenty na stiahnutie.

Pre bližšie informácie o odbore využite nasledovné dokumenty na stiahnutie.

Partneri vo vzdelávaní.

Neuman Fliesspresswerk
Neuman Services
Neuman PWG
tubex

KONTAKTUJTE NÁS

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Môžete využiť aj nasledovný kontaktný rofmulár.

Adresa

Bystrická 4 , 966 81 Žarnovica

Telefonický kontakt

045 681 2371

045 681 2372

Emailová adresa

sekretariát@soszc.eu

Kontaktný formulár
Text

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search