.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Turistická ubytovňa


Ponúkame ubytovanie v priestoroch internátu -hotelového typu.

BUNKA (2+3 posteľová izba) CENA bez DPH v € DPH 10%
cena ubytovania 1 - 5 dní noc/osobu 13,00 1,30
cena ubytovania 6 - 10 dní noc/osobu 11,00 1,10
cena ubytovania 11 a viac dní noc/osobu - dlhodobý prenájom 9,00 0,90

Dlhodobé ubytovanie vzniká na základe písomnej zmluvy medzi jednotlivými stranami.

Za každú noc ubytovania sa uhrádza daň z ubytovania vo výške 0,50 € - poplatok MsÚ Žarnovica

podľa zákona NR SR č.582/2004 Z.z. , a v zmysle VZN Žarnovica o miestnych daniach.

Samozrejmosťou je aj možnosť celodenného stravovania v jedálni.


Ďalej je možné prenajať si iné priestory (zasadačku, poslucháreň, učebňu, a i.)

Našim žiakom a zamestnancom sú poskytované zľavy, o ktorých sa informujte osobne. 

Cenník je platný od 22.01.2020

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search