S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Školská jedáleň

Stravovanie je poskytované v školskej jedálni, v hlavnej budove školy. Strava je poskytovaná pre študentov a zamestnancov Strednej odbornej školy.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu zo štyroch druhov jedál. Strava sa objednáva z aktuálneho jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom v školskej jedálni, alebo prostredníctvom internetovej stránky https://soszc.edupage.org/login. Objednanie obedu je možné najneskôr do 8:00 toho istého dňa v ktorý si objednávam obed.
Čipová karta slúži na objednávanie stravy a pre študentov. Každý stravník má pridelené heslo a po prihlásení sa na  https://soszc.edupage.org/login si môže stravu objednať a stornovať. K dispozícii je aj kontrola odberu stravy, prehľad platieb a zostatky kreditov.

 

Čas výdaja stravy

Pondelok – štvrtok 12:45 – 14:45
Piatok 12:00 – 14:00

Ceny stravy

 (Platné od 1.9.2021) Stravná jednotka
   
Obed 1,33 + 0,40 (réžia) = 1,73 €
   
Doplatok za výberové jedlo  1,17

Forma a termín platby

Prevodným príkazom na účet ŠJ. Termín platby do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Platbu v hotovosti alebo poštovým peňažným poukazom neakceptujeme. V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná. Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca! Zostatky kreditov treba kontrolovať tak, aby nevznikali vysoké preplatky.

Účet školskej jedálne SK 68 0900 0000 0051 5673 3537
Variabilný symbol kódové číslo stravníka (pridelené vedúcou ŠJ)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko, meno a trieda stravníka

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search