.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Predaj prebytočného majetku

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica ponúka na predaj nasledovný majetok:

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku.

Invent. číslo  

Názov

Obstarávacia cena  

Zostatoková cena  

Rok nadobudnutia  

 Stav majetku

005339

PC student  

597,49 €

0€

2005

Morálne zastaralý, pokazený

005403

PC student  

597,49 €

0€

2005

Morálne zastaralý, pokazený

750/255

Notebook

683,00 €

0€

2010

Morálne zastaralý, pokazený

750/254

Notebook

683,00 €

0€

2010

Morálne zastaralý, pokazený

005399

PC student

597,49 €

0€

2005

Morálne zastaralý, pokazený

005241

Počítačová zostava

755,03 €

0€

2003

Morálne zastaralý, pokazený

750/019

PC IntellPentium

826,20 €

0€

2008

Morálne zastaralý, pokazený

001383

Rozvádzač

615,75 €

0€

2008

Pokazený

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search